طرح درس روزانه هدیه های آسمان چهارم ابتدایی  

طرح درس روزانه هديه هاي آسمان چهارم ابتدایی


طرح درس روزانه هديه هاي آسمان چهارم ابتداییتعداد 4 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش

ادامه مطلب  

طرح درس روزانه احکام هدیه های آسمان ششم  

طرح درس روزانه احکام هديه هاي آسمان ششم


طرح درس روزانه احکام هديه هاي آسمان ششمتعداد 4 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایشموضوع درساحکام سفر

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت آداب و نزاکت هدیه دادن -25 اسلاید  

دانلود پاورپوینت آداب و نزاکت هديه دادن -25 اسلاید


     lهديه چه به صورت مادی باشد و چه معنوی اثرات روانی زیادی هم بر فرد هديه دهنده وهم هديه گیرنده دارد، زیرا فرد هديه دهنده به این ارزش معنوی در ذات خود رسیده است كه اكنون وقت قدردانی، تشكر و احساس و ابراز همدلی و درك متقابل است و در عوض فرد هديه گیرنده نیز به ارزش معنوی آن پی خواهد برد. به طور کلی زمانی که فرد هديه گیرنده با دریافت هديه به این نتیجه می رسد که برای طرف مقاب

ادامه مطلب  

پاورپوینت یک نماز و ده رکوع درس 4 هدیه های اسمانی چهارم ابتدایی  

پاورپوینت یک نماز و ده رکوع درس 4 هديه هاي اسماني چهارم ابتدایی


 پاورپوینت یک نماز و ده رکوع درس 4 هديه هاي اسماني چهارم ابتدایی 8اسلایدهمراه باتصویر نماز آیاتنماز آیات نمازی است که در اوقات خاصی خوانده می شود و با بقیه نمازها تفاوت دارد. نماز آیات 2 رکعت است و جمعاً 10 رکوع دارد.  به دو روش می توان آن را خواند. آیات یعنی نشانه ها. این نماز وقتی واجب می شود که نشانه هاي قدرت خداوند اتفاق بیفتد.  

ادامه مطلب  

پاورپوینت نماز در کوهستان درس 7 هدیه های اسمانی چهارم ابتدایی  

پاورپوینت نماز در کوهستان درس 7 هديه هاي اسماني چهارم ابتدایی


 پاورپوینت  نماز در کوهستان درس 7 هديه هاي اسماني چهارم ابتدایی9اسلایدهمراه باتصویرتیممتیمم یعنی اینکه گاهی اوقات بتوانیم به جای وضو گرفتن با آب، از خاک استفاده کنیم. شرایط وجوب تیممچه وقتهايی میتوانیم به جای وضو، تیمم کنیم؟وقتی آب نداشته باشیموقتی آب برای بدن ضرر داشته باشدوقت نداشته باشیم و نمازمان قضا شود

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های او هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی  

دانلود طرح درس روزانه هديه هاي او هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی


دانلودطرح درس روزانه هديه هاي او هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی تعداد صفحه :2با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی  ازنمونه :  طرح درس روزانه هديه هاي او هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی (روش تدریس : قصه گویی ، پرسش و پاسخ) نام درس : هديه هاي او                  روش تدریس : قصه گویی ، پرسش و پاسخ اهداف کلی:آشنایی دانش آموز با مفهوم هدی

ادامه مطلب  

پاورپوینت آداب و نزاکت هدیه دادن  

پاورپوینت آداب و نزاکت هديه دادن


فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 25 قسمتی از پاورپوینت :  هديه چه به صورت مادی باشد و چه معنوی اثرات روانی زیادی هم بر فرد هديه دهنده وهم هديه گیرنده دارد، زیرا فرد هديه دهنده به این ارزش معنوی در ذات خود رسیده است كه اكنون وقت قدردانی، تشكر و احساس و ابراز همدلی و درك متقابل است و در عوض فرد هديه گیرنده نیز به ارزش معنوی آن پی خواهد برد. به طور کلی زمانی که فرد ه

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پایه پنجم (گل صد برگ)  

دانلود طرح درس روزانه هديه هاي آسمانی پایه پنجم (گل صد برگ)


دانلود طرح درس روزانه هديه هاي آسمانی پایه پنجم (گل صد برگ) تعداد صفحه :1با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه :اهداف کلیآشنایی با پیامبر و اخلاق و رفتار ایشاناهداف جزئی و رفتاریآشنایی با تاثیر اخلاق و رفتار پیامبر بر مردماحساس علاقه نسبت به پیامبر اکرم و اعمال و رفتار ایشان تلاش برای سرمشق گرفتن از رفتار و زندگی پیامبر شناخت پیامبر به عنوان جامع صفات پسندیدهآشنایی با پیا

ادامه مطلب  

طرح درس روزانه هدیه آسمانی دوم ابتدایی موضوع درس : سفره عمو عباس هدف کلی درس : آشنایی با دانایی و توانایی خداوند  

طرح درس روزانه هديه آسمانی دوم ابتدایی موضوع درس : سفره عمو عباس هدف کلی درس : آشنایی با دانایی و توانایی خداوند


طرح درس روزانه هديه آسمانی دوم ابتدایی موضوع درس : سفره عمو عباس هدف کلی درس : آشنایی با دانایی و توانایی خداوندتعداد 3 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایشاهداف جزئی : درک دانایی خداوند از نیازهاي آدمی و توانایی او در برطرف کردن آن ها.تقویت این نگرش که خداوند از همه چیزهايی که برای ما خوب و لازم است آگاهی دارد .تقویت احساس علاقه

ادامه مطلب  

پاورپوینت آداب و نزاکت هدیه دادن  

پاورپوینت آداب و نزاکت هديه دادن


        نوع فایل power pointقابل ویرایش 25 اسلاید قسمتی از اسلایدها:هديه چه به صورت مادی باشد و چه معنوی اثرات روانی زیادی هم بر فرد هديه دهنده وهم هديه گیرنده دارد، زیرا فرد هديه دهنده به این ارزش معنوی در ذات خود رسیده است كه اكنون وقت قدردانی، تشكر و احساس و ابراز همدلی و درك متقابل است و در عوض فرد هديه گیرنده نیز به ارزش معنوی آن پی خواهد برد. به طور کلی زمانی که فرد هديه گیرنده

ادامه مطلب  

طرح درس روزانه هدیه های اسمانی پایه پنجم درس کوچک های بزرگ  

طرح درس روزانه هديه هاي اسماني پایه پنجم درس کوچک هاي بزرگ


 فرمت فایل : وردتعداد صفحات :3قسمتی از متن :اهدافالف) اهداف کلی: آشنایی با مفاهیم اسراف‌ ب) اهداف جزیی:آشنایی با مفهوم اسراف و روشهاي پرهیز از آنتقویت نگرش منفی نسبت به اسرافتلاش برای پرهیز از اسراف در زندگی فردی و جمعیآشنایی با معانی و مصادیق اسرافآشنایی با فواید پرهیز از اسرافآشنایی با پیام قرآنیج) اهداف رفتاری :پس از تدریس این مبحث دانش آموز باید :مصادیق اس

ادامه مطلب  

طرح درس روزانه هدیه های اسمانی پایه پنجم درس کوچک های بزرگ  

طرح درس روزانه هديه هاي اسماني پایه پنجم درس کوچک هاي بزرگ


 فرمت فایل : وردتعداد صفحات :3قسمتی از متن :اهدافالف) اهداف کلی: آشنایی با مفاهیم اسراف‌ ب) اهداف جزیی:آشنایی با مفهوم اسراف و روشهاي پرهیز از آنتقویت نگرش منفی نسبت به اسرافتلاش برای پرهیز از اسراف در زندگی فردی و جمعیآشنایی با معانی و مصادیق اسرافآشنایی با فواید پرهیز از اسرافآشنایی با پیام قرآنیج) اهداف رفتاری :پس از تدریس این مبحث دانش آموز باید :مصادیق اسراف

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پایه پنجم (کوچک های بزرگ)  

دانلود طرح درس روزانه هديه هاي آسمانی پایه پنجم (کوچک هاي بزرگ)


دانلود طرح درس روزانه هديه هاي آسمانی پایه پنجم (کوچک هاي بزرگ)تعداد صفحه :2با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه :اهداف کلیآشنایی با مفاهیم اسراف‌اهداف جزیی- آشنایی با مفهوم اسراف و روشهاي پرهیز از آن- تقویت نگرش منفی نسبت به اسراف- تلاش برای پرهیز از اسراف در زندگی فردی و جمعی- آشنایی با معانی و مصادیق اسراف-آشنایی با فواید پرهیز از اسراف-آشنایی با پیام قرآنی

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پایه پنجم (تنها او)  

دانلود طرح درس روزانه هديه هاي آسمانی پایه پنجم (تنها او)


دانلود طرح درس روزانه هديه هاي آسمانی پایه پنجم (تنها او) تعداد صفحه :2با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه :  اهداف کلیخداشناسی با دقت در پدیده هاي خلقت اهداف جزئی و رفتاری آشنایی با نظم  وهماهنگی پدیده هاي خلقت به عنوان دلیلی بر یگانگی خداوندآشنایی با یگانگی و بی همتایی خداونداحساس علاقه توام با تقدیس نسبت به خداوندتقدیس خداوند با ادای برخی جملات و انجام برخی اعم

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پایه پنجم ( دسته گلی از آسمان)  

دانلود طرح درس روزانه هديه هاي آسمانی پایه پنجم ( دسته گلی از آسمان)


دانلود طرح درس روزانه هديه هاي آسمانی پایه پنجم ( دسته گلی از آسمان) تعداد صفحه :2با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه :  اهداف کلیآشنایی با مضامین قرآنی و پی بردن به لزوم عمل به پیام هاي قرآنیاهداف جزییآشنایی با اینکه پیام هاي قرآنی برای ما مفید و خوب است آشنایی با عمل به پیام هاي قرآنی و نتیجه خوب آنهاآشنایی با این که یک مسلمان باید قرآن را خوب بخواند٬ بفه

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پایه پنجم (موضوع:در ساحل دجله)  

دانلود طرح درس روزانه هديه هاي آسمانی پایه پنجم (موضوع:در ساحل دجله)


دانلود طرح درس روزانه هديه هاي آسمانی پایه پنجم (موضوع:در ساحل دجله) تعداد صفحه :1با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه :اهداف کلیآشنایی با امام دهم شیعیاناهداف جزیی و رفتاریآشنایی با امام هادی به عنوان امام دهم شیعیاناحساس علاقه به امام هادی علیه السلام و اعمال و رفتار ایشانتلاش برای الگو گرفتن از زندگی و اعمال و رفتار امام هادی آشنایی با پیام قرآنی  

ادامه مطلب  

پاورپوینت کاربردی آداب و نزاکت هدیه دادن - 25 اسلاید  

پاورپوینت کاربردی آداب و نزاکت هديه دادن - 25 اسلاید


پاورپوینت کاربردی آداب و نزاکت هديه دادن - 25 اسلایدپاورپوینت کاربردی آداب و نزاکت هديه دادن - 25 اسلایدپاورپوینت کاربردی آداب و نزاکت هديه دادن - 25 اسلایدپاورپوینت کاربردی آداب و نزاکت هديه دادن - 25 اسلایدپاورپوینت کاربردی آداب و نزاکت هديه دادن - 25 اسلایدپاورپوینت کاربردی آداب و نزاکت هديه دادن - 25 اسلایدپاورپوینت کاربردی آداب و نزاکت هديه دادن - 25 اسلاید lهديه چه به صورت ماد

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پایه پنجم (رنگین کمان جمعه)  

دانلود طرح درس روزانه هديه هاي آسمانی پایه پنجم (رنگین کمان جمعه)


دانلود طرح درس روزانه هديه هاي آسمانی پایه پنجم (رنگین کمان جمعه)تعداد صفحه :2با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه :اهداف کلیآشنایی با اعمال و احکام روز جمعهاهداف جزئی و رفتاریآشنایی با غسل جمعه و برخی از احکام آنآشنایی با برخی از آداب و احکام و مراسم نماز جمعهتمایل به انجام غسل جمعهاشتیاق به شرکت در مراسم نماز جمعهانجام غسل جمعهبرنامه ریزی جهت شرکت در مراسم نماز

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پایه پنجم (بانویی که یک سوره ی قرآن به نام اوست)  

دانلود طرح درس روزانه هديه هاي آسمانی پایه پنجم (بانویی که یک سوره ی قرآن به نام اوست)


دانلود طرح درس روزانه هديه هاي آسمانی پایه پنجم (بانویی که یک سوره ی قرآن به نام اوست) تعداد صفحه :1با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه :اهداف کلیآشنایی با خصوصیات و رفتار حضرت مریم و احترام به ایشاناهداف جزیی و رفتاری  آشنایی با حضرت مریم به عنوان یکی از زنان بزرگ تاریخآشنایی با حضرت مریم به عنوان مادر حضرت عیسیآشنایی با حضرت مریم به عنوان زن

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پایه پنجم (خورشید پشت ابر)  

دانلود طرح درس روزانه هديه هاي آسمانی پایه پنجم (خورشید پشت ابر)


دانلود طرح درس روزانه هديه هاي آسمانی پایه پنجم (خورشید پشت ابر) تعداد صفحه 1:با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه :اهداف کلیآشنایی با حضرت مهدی و نقش ایشان در جهان هستیاهداف جزئی و رفتاری - آشنایی با امام مهدی به عنوان دوازدهمین امام- آشنایی با مشخصات امام زمان (عج) – آشنایی با تولد امام زمان.آگاهی به این مطلب که ایشان زنده هستند و در غیبت به سر می برند و در دوران

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پایه پنجم (دو نامه)  

دانلود طرح درس روزانه هديه هاي آسمانی پایه پنجم (دو نامه)


دانلود طرح درس روزانه هديه هاي آسمانی پایه پنجم (دو نامه) تعداد صفحه :1با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه :اهداف کلیآشنایی با آداب معاشرتاهداف جزئی و رفتاری -آشنایی با برخی از آداب معاشرت و پرهیز از بدگویی ، تهمت ، خبرچینی ، مسخره کردن- تمایل به رعایت آداب اسلامی معاشرت- تلاش برای پرهیز از رفتارهاي نامناسب در معاشرت- آشنایی با مصادیق بدگویی ، تهمت ، خبرچینی ، تمسخر دیگر

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه همه چیز از توست هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی  

دانلود طرح درس روزانه همه چیز از توست هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی


دانلودطرح درس روزانه همه چیز از توست هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی تعداد صفحه :2با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی  ازنمونه : طرح درس روزانه همه چیز از توست هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی ) روش تدریس : بدیعه پردازی استقرایی( نام درس : همه چیز از توست            روش تدریس : بدیعه پردازی استقراییاهداف کلی :آشنایی دانش آموز با خداوند و مهرب

ادامه مطلب  

دانلودطرح درس روزانه شادی گل ها هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی  

دانلودطرح درس روزانه شادی گل ها هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی


دانلودطرح درس روزانه شادی گل ها هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی تعداد صفحه :2با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی  ازنمونه :  طرح درس روزانه شادی گل ها هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی ) روش تدریس : اجرای نمایش ، مکاشفه ای ، کاوشگری)نام درس : شادی گل ها            روش تدریس : اجرای نمایش ، مکاشفه ای ، کاوشگری هدف کلی : آشنایی با حفظ پاکیزگی و نظافت در مح

ادامه مطلب  

دانلودطرح درس روزانه کاردستی نرگس هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی  

دانلودطرح درس روزانه کاردستی نرگس هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی


دانلودطرح درس روزانه کاردستی نرگس هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی تعداد صفحه :2با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی  ازنمونه :  طرح درس روزانه کاردستی نرگس هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی ) روش تدریس : کاوشگری , محاکم قضایی)نام درس : کاردستی نرگس            روش تدریس : کاوشگری ( محاکم قضایی )          هدف کلی : آشنایی دانش آموز با

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه برای پاکیزگی هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی  

دانلود طرح درس روزانه برای پاکیزگی هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی


دانلود طرح درس روزانه برای پاکیزگی هديه آسمانی پایه دوم ابتداییتعداد صفحه :2با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی  ازنمونه :  طرح درس روزانه برای پاکیزگی هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی ) روش تدریس : مهارت آموزی ، نمایش عملی )نام درس : برای پاکیزگی                    روش تدریس : مهارت آموزی ، نمایش عملی  ، اهداف کلی:وضو گرفتن &n

ادامه مطلب  

فرم اکسل طرح درس روزانه  

فرم اکسل طرح درس روزانه


فرم اکسل طرح درس روزانه برای مربیان شاغل در آموزشگاه هاي فنی و حرفه ای همچنین این فایل جهت استفاده در آزمون پداگوژی (شیوه تدریس) جهت ارائه نهايی کاربرد دارد.

ادامه مطلب  

دانلودطرح درس روزانه وقت خواندن هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی  

دانلودطرح درس روزانه وقت خواندن هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی


دانلودطرح درس روزانه وقت خواندن هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی تعداد صفحه :2با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی  ازنمونه :  طرح درس روزانه وقت خواندن هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی ) روش تدریس : سخنرانی ـ بدیعه پردازی) نام درس : وقت خواندن                      روش تدریس : سخنرانی ـ بدیعه پردازی هدف کلی : آشنایی با زمان خواند

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پایه پنجم (یک جهان جشن)  

دانلود طرح درس روزانه هديه هاي آسمانی پایه پنجم (یک جهان جشن)


دانلود طرح درس روزانه هديه هاي آسمانی پایه پنجم (یک جهان جشن) تعداد صفحه 1:با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونهاهداف کلیآشنایی با واقعه غدیر خم و اهمیت آن  اهداف جزیی و رفتاریآشنایی با واقعه غدیر خم  - آشنایی با عید غدیر و مراسم آناشتیاق به شرکت در مراسم عید غدیر. - مشارکت در برگزاری مراسم عید غدیرآشنایی با پیام قرآنی

ادامه مطلب  

دانلودطرح درس روزانه با دوستانم هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی  

دانلودطرح درس روزانه با دوستانم هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی


دانلودطرح درس روزانه با دوستانم هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی تعداد صفحه :2با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی  ازنمونه :  طرح درس روزانه با دوستانم هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی ) روش تدریس : گردش علمی ، پرسش و پاسخ(نام درس : با دوستانم                     روش تدریس : گردش علمی ، پرسش و پاسخ اهداف کلی :ایجاد پیوند میان زیبایی ه

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه افطار شیرین هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی  

دانلود طرح درس روزانه افطار شیرین هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی


دانلود طرح درس روزانه افطار شیرین هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی تعداد صفحه :2با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی  ازنمونه :  طرح درس روزانه افطار شیرین هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی ) روش تدریس : کاوشگری ـ   دریافت مفاهیم)نام درس : افطار شیرین          روش تدریس : کاوشگری ـ   دریافت مفاهیم هدف کلی :آشنایی با علی (ع) و خانواده اش و جنبه هاي

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پایه پنجم (اینها و آنها)  

دانلود طرح درس روزانه هديه هاي آسمانی پایه پنجم (اینها و آنها)


دانلود طرح درس روزانه هديه هاي آسمانی پایه پنجم (اینها و آنها) تعداد صفحه        1:    با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه :اهداف کلیآشنایی با روز قیامت  به عنوان روز جداییاهداف جزئی و رفتاری - آشنایی با نام قیامت به عنوان روز جدایی- آشنایی با ویژگی هاي بهشتیان و جهنمیان- تمایل به انجام وظایف خود برای قرار گرفتن در گروه خوبان- تلاش برای به

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه جشن تولد هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی  

دانلود طرح درس روزانه جشن تولد هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی


دانلود طرح درس روزانه جشن تولد هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی تعداد صفحه :2با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی  ازنمونه :  طرح درس روزانه جشن تولد هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی ) روش تدریس : تفحص گویی ، قصه گویی )نام درس : جشن تولد                              روش تدریس : تفحص گویی ، قصه گوییهدف کلی : آشنایی

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پایه پنجم (بهمن همیشه بهار)  

دانلود طرح درس روزانه هديه هاي آسمانی پایه پنجم (بهمن همیشه بهار)


دانلود طرح درس روزانه هديه هاي آسمانی پایه پنجم (بهمن همیشه بهار) تعداد صفحه1با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه :اهداف کلیآشنایی با تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی و بزرگداشت آناهداف جزئی و رفتاری - آشنایی با مراسم مربوط به بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی- یادآوری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش موفق مردم برای همراهی باهم و رهبری- درک ظلم ستیزی مردم ایران و همبست

ادامه مطلب  

طرح درس روزانه فارسی اول نشانه گـ گ  

طرح درس روزانه فارسی اول نشانه گـ گ


طرح درس روزانه فارسی اول نشانه گـ گتعداد 5 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش

ادامه مطلب  

طرح درس روزانه کلاسهای چند پایه  

طرح درس روزانه کلاسهاي چند پایه


طرح درس روزانه کلاسهاي چند پایهتعداد 3 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش

ادامه مطلب  

دانلودطرح درس روزانه عینک معلم هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی  

دانلودطرح درس روزانه عینک معلم هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی


دانلودطرح درس روزانه عینک معلم هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی تعداد صفحه :2با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی  ازنمونه :  طرح درس روزانه عینک معلم هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی ) روش تدریس : قصه گویی ،اجرای نمایش ، کاوشگری پرسش و پاسخ) نام درس : عینک معلم                روش تدریس : قصه گویی ،اجرای نمایش ، کاوشگری      &nbs

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1